KBT och Psykiatri

Evidensbaserad psykoterapi och handledning: hälso - och sjukvård i privat regi

KBT och psykiatri har som drivkraft att stå för ett modernt, välkomnade och engagerande företag. I verksamheten värderas professionalitet, utbildning och forskning högt. 

 

Mottagningen erbjuder kvalificerad hjälp inom psykoterapi, schematerapi, parterapi, krisbearbetning, coachning, neurofeedback, handledning och utbildning. 

 

Metoderna kännetecknas av en tydlig förankring i vetenskap och forskning. grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserad behandlingsmetod. För att säkerställa god kvarliter har vi kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning. 

 

KBT

Schematerapi

Parterapi

Sorgbearbetning

Coachning

Neurofeedback

Nyheter

Specialistmottagning KBT och Psykiatri AB

Medborgarg. 24

856 31 Sundsvall

kbt.psykiatri@gmail.com