Välkommen till

Specialistmottagning KBT och Psykiatri!

 

Som eftersträvar att vara ett speciallistföretag som står för modern, välkomnande och engagerande psykoterapi. Alla som kommer till mottagningen ska bemötas med respekt, vänlighet och kompetens. 

Här erbjuda ett brett utbud inom olika typer av psykologiska besvär. Hit kan du komma via företag, försäkringsbolag, företagshälsovård eller privat vilket innebär att du själv bekostar behandlingen.

Specialistmottagning KBT och Psykiatri värderar professionalitet, utbildning och forskning mycket högt. Verksamheten erbjuder behandling utifrån metoder som bygger på nationella riktlinjer, SBU-rapporter, rekommendationer från Socialstyrelsen samt från vedertagen praxis. Behandlingsutbudet baseras på evidensbaserade psykologiska nationella riktlinjer.

Mottagning har fokus på den enskilda patientens behov. Vid behov sker arbetet i team med andra vårdgivare.

 

Företagshälsovård

I vår verksamhet ingår även möjlighet för företag att teckna vårdavtal. För dessa psykoterapier anlitas leg. psykoterapeuter.

Nyheter

Specialistmottagning KBT och Psykiatri AB

Medborgarg. 24

856 31 Sundsvall

kbt.psykiatri@gmail.com